Jeg står nedenfor trappa, den er lang. Den er vaklevoren og av gammelt slitt ...

​Read More